Astrologia Profesjonalna 2013 nr 3 (12)/2013 (kwartalnik)

Astrologia Profesjonalna 2013 nr 3 (12)/2013 (kwartalnik)

Produkt: Astrologia Profesjonalna 2013 nr 3 (12)/2013 (kwartalnik)
Data dodania: środa, 02 marzec 2016
Recenzje: Napisz recenzję

Cena: 24,99zł

Opis:

"Astrologia Profesjonalna" nr 12 [3(12)2013]
format A4, 52 strony, cena 24,99 zł
numer ukazał się 21.12.2015

 

Od redakcji
Izabela Podlaska-Konkel
W dwunastym numerze „Astrologii Profe­sjonalnej” publikujemy artykuły na te­mat astrologii urodzeniowej, elekcyjnej i horarnej, a także historii astrologii. Tekst Izabeli Podlaskiej-Konkel wprowadza czytelników w tajni­ki interpretacji horoskopów horarnych dotyczących pytań o karierę i sprawy zawodowe, cenę produk­tu, rządy i werdykt sądu oraz finał sprawy. Artykuł ilustrowany jest dwunastoma przykładami horo­skopów dotyczących zmiany pracy, uzyskania upra­gnionego stanowiska, możliwości stworzenia nowej koalicji rządowej, negocjacji ceny mieszkania, moż­liwości wygrania meczu czy ryzyka kontroli.

Ewa Krajewska analizuje znaczenia dziewiątego domu w horoskopie urodzeniowym. To dom wyż­szej nauki, dalekich podróży i religii, która nada­je życiu sens. Znak, w którym zaczyna się dziewią­ty dom i planeta, która w nim przebywa, wpływają na realizację spraw związanych tym obszarem ho­roskopu w życiu jego właściciela. W artykule znaj­dują się też interpretacje pozycji władcy dziewiąte­go domu w horoskopie urodzeniowym. W tekście znajdują się również analizy horoskopów Angeliny Jolie, Rominy Power i Albano Carrisi, którzy mieli silnie obsadzony planetami dziewiąty dom.

Dla sympatyków proroctw Nostradamusa mamy tekst Ewy Seydlitz, w którym przedstawia ona praw­dopodobne chronologie proroctw opublikowanych przez słynnego astrologa. Nostradamus odwoływał się do systemu niemieckiego uczonego opata Trithemiu­sa ze Sponheim (1462-1516), opartego na aniołach pla­netarnych i cyklach czasu, którymi one rządzą. Opat w dziele De septem secundadeis z 1508 roku wyznaczył okresy historii, którymi kierowały archanioły – isto­ty planetarne. Zrobił to na podstawie siedmioramien­nej Gwiazdy Magów. Autorka próbuje odczytać, kiedy wypełnią się proroctwa astrologa z Prowansji.

Publikujemy również obszerny poradnik, jak in­terpretować horoskopy wydarzeń. Inaczej patrzymy na te horoskopy, bo nie są to elekcje czyli horosko­py, które wyznaczamy zanim do danego zdarzenia dojdzie. Horoskopami wydarzeń rządzi przypadek, a może los, i pokazują one, jakie cechy i przyszłość ma przed sobą coś, co się właśnie wydarzyło. Arty­kuł Izabeli Podlaskiej-Konkel zawiera też przykła­dy interpretacji różnych horoskopów: premiery gry Wiedźmin, dwóch rządów Donalda Tuska oraz lot­niska Warszawa/Modlin.

 Miłej lektury

SPIS TREŚCI
Od redakcji

Nauka astrologii
3 Pytania o pracę, cenę czy wynik sprawy
Izabela Podlaska-Konkel
Pytania horarne o sprawy kariery, awansu, ceny produktu, wyroku sądu czy wyniku sprawy przypisujemy do dziesiątego domu. Kątowy dziesiąty dom i medium coeli wskazują na nasze aspiracje, cele życiowe, pozycję w świe­cie i to, co najwyżej – dosłownie i w przeno­śni. Dom ten opisuje naszą karierę, relacje zawo­dowe, szefa i wszelkiego rodzaju zwierzchników, biznes, a także cenę, jaką finalnie zapłacimy za ja­kąś rzecz, czy też wynik gry lub meczu.

22 Znaczenia dziewiątego domu
Ewa Krajewska
W dziewiątym domu znajdują się nasze marzenia o podróży, ambicje dotyczące wyższego wykształcenia i filozofia życia. Dom dziewiąty to dom upadający. Uważa się, że planety znajdujące się w domach upadających działają nieco słabiej niż w pozostałych, co opóźnia osiąganie celów związanych z tymi plane­tami. W przypadku domu dziewiątego realizuje się to tak, że właściciel horoskopu skupia się na teorii i swoich marzeniach, a nie na praktycznym wciela­niu w życie swoich pomysłów.

Historia astrologii
34 Chronologia Nostradamusa
Ewa Seydlitz
Nostradamus w swoich proroctwach stosował chronologię, którą możemy odtworzyć na podstawie anielskich er przyporządkowanych planetom. Według obliczeń opata ze Sponheim, od począt­ku świata do narodzin Chrystusa minęły 5424 lata, przy czym Jezus urodził się w 109 roku wieku Sa­turna. W chwili obecnej dobiega końca trzeci pełny cykl planetarny (a XXI wiek anielski) i epo­ka anioła Słońca, która ma zakończyć się, w 2235 roku, gdy pałeczkę przejmie po raz czwarty Saturn.

Astrologia elekcyjna
40 Jak interpretować horoskopy wydarzeń?
Izabela Podlaska-Konkel
Horoskop wydarzenia pomoże nam ocenić, czy się ono powiedzie i jakie korzyści nam przyniesie. Główne elementy, które bierzemy pod uwagę pod­czas interpretacji, to trzy obiekty: ascendent (i jego władca), Słońce i Księżyc horoskopu wydarzenio­wego. Wskażą nam one najważniejsze cechy wyda­rzenia i szanse na jego powodzenie, kontynuację czy trwałość. Ascendent opisze nam początek wy­darzenia, to, co się wydarzy, główne etapy rozwo­ju sytuacji, a także pierwsze wrażenie, jakie spra­wa, sytuacja czy osoba, która je powoduje, na nas zrobi. 

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:


Astrologia Profesjonalna nr 13 (kwartalnik)
Astrologia Profesjonalna nr 13 (kwartalnik)
Astrologia Profesjonalna nr 14 (kwartalnik)
Astrologia Profesjonalna nr 14 (kwartalnik)
Rohrig Tarot (po czesku)
Rohrig Tarot (po czesku)
16 Archanioł Michał, wisior srebro
16 Archanioł Michał, wisior srebro
Marihuana leczy, Bogdan Jot
Marihuana leczy, Bogdan Jot
Wahadło Izys - mosiądz 5,0 cm - waga 26 g
Wahadło Izys - mosiądz 5,0 cm - waga 26 g