Kontakt, dane identyfikacyjne oraz adres reklamacji:

Osiem.com.pl Magiczny Sklep
Anaserwis Magdalena Śniegocka
62-081 Baranowo, ul. Rubinowa 28
tel. +48 601 731 460

e-mail: osiem@osiem.com.pl

KONTO BANKOWE: mBank 85 1140 2004 0000 3702 3850 8686
NIP: 779-000-75-42, REGON: 631274016
Wpis do Ewidencji Działalnoœci Gospodarczej, prowadzonej przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, pod numerem 003717