Symbole Indian Ameryki Północnej Heike Owusu

Symbole Indian Ameryki Północnej Heike Owusu

Produkt: Symbole Indian Ameryki Północnej Heike Owusu
Data dodania: czwartek, 01 wrzesień 2005
Recenzje: Napisz recenzję

Cena: 23,10zł

Opis:

Linie proste

Prosta, pionowa linia (1) jest symbolem bezpośredniej siły duchowej. Pokazuje wznoszenie się duchowej drogi życia, a także symbolizuje ducha Ziemi.
Linia pozioma (2) uosabia płodność Ziemi i jej wędrówkę wokół Słońca. Jest znakiem siły woli i człowieka silnie związanego z Ziemią.
Linia ukośna, przechylona w lewo (3), odpowiada za dostarczanie sił magnetycznych do wnętrza człowieka.
Linia ukośna, przechylona w prawo (4), umożliwia człowiekowi integrację doświadczeń i darów nauki z jego własnym życiem.
Dwie linie o wspólnym początku wskazywały na osobę, która – poprzez żywy przykład – zyskuje zdolności przywódcze i jest w stanie pociągnąć za sobą innych.

Krzywe

Symbol otwartej ku górze litery U (1): Wdzięczność potrafi uleczyć stare bóle i ukoić dawne urazy. Znak odnosi się do uzdrawiania poprzez wzrost i rozwój duchowy.
Odwrócony symbol litery U (2) – to uosobienie nauki, która stanowi solidny fundament wzrostu i rozwoju człowieka. Jest symbolem siły przyjmowania wpływów.
Linia falista (3) jest energią, która tworzy materię. Odnosi się to zarówno do zastosowania energii fizycznych, jak i duchowych.

Znaki w formie krzyża

Prosty znak krzyża w formie litery X (1) oznacza mężczyznę, jego siłę i męskie atrybuty. Wskazuje na zdolność realizowania swoich zamiarów i wcielanie w życie idei.
Jeśli krzyż w formie litery X zawiera w górnym kącie mały okrąg (2), wówczas przedstawia kobietę i jej siłę kobiecą. Symbolizuje także siłę odżywczą, empatię i zdolność współczucia.
Krzyż powstały z przecięcia się linii horyzontalnej z wertykalną pod kątem prostym (3) wskazuje na odporność, stabilność i stateczność. Jest kombinacją Ziemi (płaszczyzna wertykalna) oraz Nieba (płaszczyzna horyzontalna).

Kąty ostre

Skierowany na lewo kąt ostry (1) jest znakiem postawy pełnej szacunku. Wskazuje na zdolność ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny.
Skierowany na prawo kąt ostry (2) jest siłą przyjmowania i okazywania wdzięczności. Oznacza również akceptowanie rzeczywistości.
Kąt ostry w formie litery V (3) może uosabiać twórczą ideę, ale również siłę ducha wraz z jego zdolnością do samokontroli, niezależnego myślenia i pozytywnego wykorzystywania inteligencji. Jest to symbol świętego sposobu widzenia.
Krzyż w postaci odwróconej litery V (4) oznacza siłę rzeczywistości. Na płaszczyźnie psychicznej symbolizuje natomiast taki typ człowieka, którego trudno zmylić słowami półprawdy lub wykwintną, kwiecistą mową.

Trójkąty i kąty proste

Trójkąt prostokątny o podstawie skierowanej w prawo (1) jest wyrazem mocy świadomego bytu, zaufania do samego siebie, a także siły fizycznej.
Trójkąt prostokątny o podstawie skierowanej w lewo (2) symbolizuje rozwój talentów lub pozytywne wykorzystywanie innych boskich darów. Jest energią, jaką przynosi ze sobą bodziec, lub zachętą do działania.
Skierowany na lewo kąt prosty (3) wzywa do poważania prawdy i mądrości. Oznacza proces nauki.
Skierowany na prawo kąt prosty (4) jest znakiem zaufania innym ludziom i gotowości do niesienia im pomocy. Ucieleśnia siłę pracy, ukierunkowaną na najwyższe cele i osiągnięcia.

trójkąty

Duży trójkąt równoramienny o wierzchołku skierowanym ku górze (1) jest symbolem mądrości, wiedzy duchowej, opanowania i empatii. Wszystkie punkty widzenia i wydarzenia zostają połączone w owym najwyższym, boskim punkcie.
Mały trójkąt równoramienny, również zwrócony wierzchołkiem ku górze (2), opisuje siłę kreatywności. Symbolizuje ukryte talenty, które powinny zostać wydobyte i rozwinięte.
Duży trójkąt równoramienny o wierzchołku skierowanym w dół (3) oznacza ufność w boskie przewodnictwo i odkrycie świętych punktów widzenia. Zawiera przesłanie, że my sami jesteśmy przyczyną wszystkich przytrafiających się nam w życiu zdarzeń.
Mały, odwrócony trójkąt równoramienny o wierzchołku skierowanym w dół (4) wskazuje na siłę inspiracji i duchowości. Charakteryzuje również osoby, które potrafią uskrzydlać ducha innych ludzi.

Czworoboki

Kwadrat (1) wyraża takie cechy, jak wytrzymałość i niezawodność. Zapewnia ochronę i zawiera przesłanie, że wszystko na świecie oparte jest na stabilnym fundamencie.
Romb (2) odzwierciedla siłę rozwoju, a także cztery etapy procesu uczenia. Jako symbol życia, nawiązuje do takich wartości, jak: wieczna równość, jedność i wolność od lęków.
Prostokąt stojący na krótszej postawie (3) symbolizuje zdolność koncentracji. W sferze psychicznej wskazuje natomiast na typ człowieka-indywidualisty o skłonnościach do izolacji i samotnej pracy.
Równoległobok (4) uosabia siłę rozwoju poprzez umiejętność poszerzania swojej wiedzy i przyjmowania nowych idei. Boki pochylone na lewo wskazują na realizowanie celów, zaś boki pochylone na prawo są symbolem dostąpienia łaski oświecenia.

Okręgi

Mały okrąg (1) oznacza Księżyc, kolor biały oraz siłę przemiany i rozwoju.
Doskonały, wielki okrąg (2) jest symbolem najbardziej pierwotnej formy ducha. Z jednej strony, może przedstawiać Słońce, męskość, siłę miłości i barwę żółtą, zaś z drugiej strony – kobiecość, krąg rodzinny i empatię.
Czarny punkt w centrum okręgu (3) jest symbolem męskiego nasienia, podczas gdy sam okrąg jest tym, co kobiece – tym, co odżywia nasienie. Ten znak może również wskazywać na połączenie, przymierze lub zawarcie związku małżeńskiego.

Kombinacje figur geometrycznych

Połączenie linii prostych o wspólnym początku w kształcie litery V (1), zawierające dwa małe okręgi, oznacza poszukiwanie prawdy i tajemnic życia.
Odwrócona litera V, zawierająca jeden mały, okrąg wskazuje na zdolności krasomówcze. Może również oznaczać gadatliwą osobę.
Krzywa łącząca ze sobą dwa małe okręgi (3) symbolizuje uzależnienie od rzeczy materialnych. W ten sposób można było przedstawiać człowieka-kolekcjonera (o nadmiernych skłonnościach do gromadzenia dóbr materialnych) lub człowieka, który powinien nauczyć się dawania, a nie tylko brania od innych. symbole w kształcie słońca
Na rysunku 1 widzimy okrąg z odchodzącymi od niego kreskami – symbolami jego promieni. Dwanaście promieni wskazuje na krąg medyczny z dwunastoma kierunkami miłości i szczęścia.
Rysunek 2 pokazuje poruszające się Słońce z siedmioma promieniami. Odnosi się to do siedmiu ośrodków energetycznych człowieka oraz możliwości ich rozwijania i kształtowania. Symbol ten sprzyja rozwijaniu talentów i zdolności leczniczych, a także jest odznaczeniem osoby pełnej spokoju i wewnętrznej harmonii. Słońce w formie zaczernionego punktu z czterema promieniami wokół (3) wskazującymi na kierunek północny, południowy, wschodni i zachodni przedstawia świadomość duchową, dużą zdolność percepcji i empatię. Zawiera także nakaz szanowania rozwoju innych ludzi bez ingerowania w jego przebieg.

320 stron

 

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili również:


Mistyczny Kipper, Regula E. Fiechter, Urban Trösch
Mistyczny Kipper, Regula E. Fiechter, Urban Trösch

Promocje

CzaroMarownik 2018
22,40zł
Stara cena:
28,00zł

Klinika spełnionych nadziei mgr Adam Ziółkowski
11,55zł
Stara cena:
20,90zł
Reklama


Tarocistka Iwona

Magia TarotaReklama na naszej stronie

Correct Studio