Wywieranie wpływu na ludzi

Robert B. Cialdini
Cena: 31.50 zł